logo
Chengdu Xinli Precision Tool Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Dao cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá, dao rạch cho ngành công nghiệp Bìa sóng, lưỡi cho ngành công nghiệp Lithium, lưỡi mỏng cho ngành công nghiệp sợi hóa học, dao tròn đặc biệt để rạch băng keo